Sic Deus dilexit mundum – Hollander

LATIN

Sic Deus diléxit mundum,
ut Fílium suum unigénitum daret:
ut omnis qui credit in eum non péreat,
sed hábeat vitam aetérnam.

PHONETIC

seek DEH-oos dee-LEH-kseet MOON-doom,
oot FEE-lee-oom SOO-oom oo-nee-JEH-nee-toom DAH-reht:
oot AWH-mnees kwee KREH-deet een EH-oom nawhn PEH-reh-aht,
sehd AH-beh-aht VEE-tahm eh-TEHR-nahm.

Paraphrase

God so loved the world,
that he gave his only begotten Son,
that all who believe in him may not perish,
but have life eternal.

Source

Jn 3:16

Pine Bluff, Wisconsin · Roman Catholic Diocese of Madison